Vakmanschap in Optima - Forma

Monument Wilhelminapark 126 Tilburg

VAKMANSCHAP WINT ALTIJD

In het DF-Magazine van oktober 2015 blikten wij alvast even vooruit op dit project, dat door Walter Verhoeven BV zeer degelijk werd voorbereid. De problemen met het oude dak werden nauwgezet in kaart gebracht zodat deze bij het nieuwe dak voorkomen konden worden. Veel aandacht werd besteed aan de fraaie afwerking.

BELUCHTE DAKCONSTRUCTIE

Om het “vervilten” van de leien in de toekomst tegen te gaan, waardoor de levensduur wordt verlengd, werd een houten onderconstructie aangebracht. Alle lood-afwerkingen werden vervangen en de aansluitingen werden ventilerend uitgevoerd.

AFWERKING RONDE DAKVOET

Bij het oude dak waren in de dakvoet te grote leien toegepast waardoor bevestiging ter plaatse van de ronding dakvoet niet goed was aangebracht. De leihaken waren te ondiep aangebracht in het dakbeschot, waardoor ze los gekomen waren en de leien los kwamen te liggen. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen heeft Walter Verhoeven gekozen voor een kleinere maat leien, Intersin 120, 30x20. Met deze kleinere leien zijn de contouren beter te volgen en daardoor ook makkelijker en steviger te bevestigen.