Declaration of Performance

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door Defrancq nv en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Europees geharmoniseerde testmethoden.